https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/07/Untitled-1.fw_.png

Η Oικονομία του Υδρογόνου: Προοπτικές, Δυνατότητες και Ευκαιρίες για την Ελλάδα

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023 | Sofitel Athens Airport

To Ηydrogen Conference 2023 ανοίγει τη συζήτηση για την πολύπλευρη και ευρεία τεχνολογική, οικονομική και επιχειρηματική συμμετοχή της Ελλάδας στην Οικονομία του Υδρογόνου, ως εθνική απάντηση στην ενεργειακή κρίση και την επιτακτική κλιματική ουδετερότητα. Η συζήτηση αυτή είναι απαραίτητη καθώς, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υιοθετήσει τη «Στρατηγική για το υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη» με στόχο την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη δραστική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, η Ελλάδα δεν έχει επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό τους ρυθμούς της προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες της αγοράς και της οικονομίας. 

Η κεντρική ιδέα του συνεδρίου είναι να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο (μια πλατφόρμα) ευρείας ανταλλαγής απόψεων για το πώς η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τις προοπτικές και τις δυνατότητες της οικονομίας του υδρογόνου σε εθνικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα θα συμμετέχει στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις με τις βέλτιστες προϋποθέσεις. 


ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Το Συνέδριο


Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της αγοράς για ενημέρωση και ενίσχυση της επικοινωνίας, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωση του ρόλου του υδρογόνου σε όλες τις πτυχές του μελλοντικού ενεργειακού τοπίου της χώρας, αλλά και σημείο συνάντησης μεταξύ:

 • διακεκριμένων ομιλητών από την ελληνική και διεθνή ενεργειακή και κατασκευαστική βιομηχανία,
 • χρηματοοικονομικών και τεχνικών φορέων,
 • εθνικών αρχών και ακαδημαϊκών για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη δια βίου εκπαίδευση,
 • αναλυτών για τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν με στόχο να εμπλέξει τους συμμετέχοντες σε μια συζήτηση για όλες τις πτυχές της δημιουργίας μιας αποτελεσματικής αλυσίδας αξίας υδρογόνου με την ευρύτερη, ταχύτερη και πλέον ομαλή κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική συμμετοχή στο εθνικό και διεθνές γίγνεσθαι.

Απώτερος στόχος του συνεδρίου είναι το πλαίσιο αυτό να συμβάλλει στη δημιουργία εγχώριας εμπειρίας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στην παραγωγή, μεταφορά και χρήση του υδρογόνου, ώστε η χώρα και οι φορείς της να έχουν ενεργό συμμετοχή, αλλά και απτά οφέλη, στην πορεία για τη μετάβαση στην εποχή της «απανθρακοποίησης».

Αναλυτικά το συνέδριο στοχεύει να:

 • Παρουσιασθεί το σημερινό πλαίσιο πολιτικής, καθώς και οι τεχνολογικές, οικονομικές και επιχειρηματικές πτυχές του,
 • Αναφερθούν οι αλλαγές και οι ανάγκες που θα προκύψουν στο νέο περιβάλλον (υποδομές, επαγγέλματα, δεξιότητες)
 • Τεθούν τα ερωτήματα που απασχολούν τον χώρο και να ακουσθούν οι απόψεις ειδικών και
 • Διαμορφωθεί ένα πλαίσιο απόψεων και προτάσεων για το υδρογόνο, που θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής που θα θωρακίσει τη χώρα έναντι όλων των προκλήσεων και θα της επιτρέψει να συμμετέχει με αξιώσεις στο νέο διεθνές περιβάλλον.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ AGENDA

Key Τakeaways

 • Υδρογόνο
 • Ενέργεια
 • ΑΠΕ
 • Μεταφορές
 • Βιομηχανία
 • Κλιματική αλλαγή
 • Τεχνολογικές λύσεις
 • Εξοπλισμός
 • Χρηματοδοτήσεις
 • Επενδυτικές ευκαιρίες
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική
 • Διεθνείς πρακτικές και εξελίξεις
 • Απασχόληση, νέα επαγγέλματα και δεξιότητες
 • Μακροχρόνια δια βίου εκπαίδευση

Τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής σημεία:
Η τρέχουσα πολιτική για το υδρογόνο και οι προοπτικές στο άμεσο μέλλον σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

 • Οι στρατηγικές στη χρήση του υδρογόνου ως φορέα ενέργειας και ως καυσίμου: πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, περιορισμοί και προοπτικές
 • Καλές πρακτικές σε πιλοτικά, επιδεικτικά και εμπορικά έργα στην παραγωγή, μεταφορά και χρήση υδρογόνου
 • Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι δυνατότητες ανάπτυξης εθνικής Ελληνικής βιομηχανίας σε συστήματα, υποσυστήματα, ανταλλακτικά και αναλώσιμα
 • Οι δυνατότητες συνεισφοράς στην παραγωγή υδρογόνου των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών που είναι εγκαταστημένα στη χώρα και οι προοπτικές των μικρών παραγωγών στη νέα αγορά
 • Η διαμόρφωση νέων επαγγελμάτων, οι απαιτήσεις γνώσεων, οι ανάγκες κατάρτισης και οι αλλαγές σε υπάρχοντα επαγγέλματα και ειδικότητες
 • Η εθνική στρατηγική και οι επιμέρους πολιτικές που πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να δημιουργηθεί Ελληνική αλυσίδα αξίας, οι εκτιμήσεις κόστους και οφέλους και οι τρόποι χρηματοδότησης των απαιτούμενων υποδομών και επενδύσεων.

Γνωρίστε τους

ΟμιλητέςΠοιους θα Συναντήσω:


Το συνέδριο απευθύνεται στον κόσμο της εφαρμοσμένης έρευνας, στους πολιτικούς, σε ανώτερα & ανώτατα στελέχη από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους επενδυτές.

Επίσης, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον οποιουδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται για την επόμενη ημέρα και ευελπιστεί να συμμετέχει ενεργά στην πορεία για ένα μέλλον «μηδενικών επιβλαβών εκπομπών» μέσα από την «οικονομία του υδρογόνου». 


Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων του ενεργειακού και του κατασκευαστικού χώρου
 • Επιχειρηματίες και επενδυτές
 • Μελετητές
 • Εμπειρογνώμονες
 • Εκπροσώπους επιμελητηρίων και κλαδικών/επαγγελματικών ενώσεων
 • Στελέχη υπουργείων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Ακαδημαϊκούς, ερευνητές και υπεύθυνους κατάρτισης προγραμμάτων κατάρτισης

Γιατί να Συμμετάσχω


Το συνέδριο θα αποτελέσει την πλέον δυναμική συνάντηση του χώρου του Υδρογόνο, από τη σκοπιά της άμεσης και ευρείας εφαρμογής και των απαραίτητων βημάτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Η παρουσίαση καλών πρακτικών από την Ευρώπη και τον κόσμο, η ανταλλαγή απόψεων και η ενίσχυση της δικτύωσης θα συμβάλλει στη δημιουργία συνεργειών για τη ταχύτερη και ισότιμη Ελληνική συμμετοχή στη νέα οικονομία.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

 • Ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις για το Υδρογόνο
 • Γνωρίσουν πετυχημένες στρατηγικές για αποτελεσματική χρήση και διαχείριση του Υδρογόνου από κορυφαίες εταιρίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς
 • Συζητήσουν τις κοινές προκλήσεις που εμφανίζονται και τους τρόπους που αντιμετωπίζονται
 • Ανταλλάξουν χρήσιμες απόψεις με ειδήμονες του χώρου
 • Πληροφορηθούν για νέα διαθέσιμα προϊόντα & υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του έργου τους
 • Διευρύνουν τις απόψεις και τις στρατηγικές τους για την εμπλοκή τους σε νέα πεδία επιχειρηματικότητας
 • Ενισχύσουν την αναγνωσιμότητα του φορέα τους μέσω της δικτύωσής τους με άλλους συμμετέχοντες
 • Διερευνήσουν νέα πεδία εξειδίκευσης και κάλυψης νέων ειδικοτήτων
 • Παρακολουθήσουν και να προμηθευτούν υλικό ενημέρωσης από διεθνείς ομιλητές.

Γιατί να Χορηγήσω


 • DIRECT ACCESS TO TARGET MARKET
 • BRAND AWARENESS
 • LEAD GENERATION
 • COMMUNITY
 • NETWORKING
DIRECT ACCESS TO TARGET MARKET
 • Αναδείξετε την εξειδίκευσή σας στο ιδανικό περιβάλλον.
 • Συναντήσετε τους πελάτες σας.
 • Συνδεθείτε άμεσα και ισχυροποιήσετε τη θέση σας στον σημαντικό αυτό νέο κλάδο.
BRAND AWARENESS
 • Ενισχύσετε το brand visibility.
 • Συνδέσετε την εταιρεία σας με το περιεχόμενο και το κοινό του συνεδρίου.
 • Αυξήσετε την εμπιστοσύνη και πιστότητα συνεργατών ή πελατών σας.
 • Αναγνωρίσετε τις προκλήσεις και εντοπίσετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
LEAD GENERATION
 • Εντοπίσετε υποψήφιους συνεργάτες ή πελάτες σε ένα ιδανικό περιβάλλον.
 • Προγραμματίσετε συναντήσεις με υποψήφιους πελάτες.
 • Κάνετε πιο σύντομη την απόφαση συνεργασίας του πελάτη σας.
 • Απευθύνετε τις λύσεις σας απευθείας στην αγορά – στόχο.
COMMUNITY
 • Γίνετε μέλος της σχετικής με την εταιρεία σας business κοινότητας.
 • Δημιουργήσετε τις αφορμές για να ασχοληθεί η κοινότητα με το brand σας.
 • Συσφίξετε τις σχέσεις σας με τους υπάρχοντες συνεργάτες ή πελάτες.
NETWORKING
 • Ελάτε σε άμεση επαφή με τους decision makers των λύσεών σας.
 • Γνωρίστε στελέχη και επαγγελματίες σχετικούς με το αντικείμενό σας.
 • Κατανοήστε τις ανάγκες της αγοράς.
 • Ακούστε τη γνώμη της αγοράς για τις υπηρεσίες ή το προϊόν σας.
 • Διευρύνετε το δίκτυο πιθανών συνεργατών σας.

Γίνετε Χορηγός


Ένα must-attend event για τις εταιρείες και τους επαγγελματίες του χώρου. Εάν ενδιαφέρεστε να προβάλλετε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας, συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Become a Sponsor (1)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Χορηγοί

https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/11/DEPA-EMPORIAS.jpg

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι μια σύγχρονη και ανταγωνιστική εταιρεία, με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.  

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εισέρχεται στη νέα εποχή της «καθαρής» ενέργειας, επενδύοντας στις ΑΠΕ και άλλα εναλλακτικά καύσιμα με ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο.  

Μέσω στοχευμένων επενδύσεων και τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών, η εταιρεία επιδιώκει την κάλυψη των διαφοροποιημένων αναγκών των πελατών της, παρέχοντας οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον φυσικό αέριο σε νοικοκυριά, βιομηχανικούς πελάτες, παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και καύσιμο για οχήματα που χρησιμοποιούν αεριοκίνηση, μέσω του Fisikon, ενώ ως συντονιστής  των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Poseidon Med II και BLUE HUBS, εισάγει τις θαλάσσιες μεταφορές της Ανατολικής Μεσογείου στην εποχή LNG. 

Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στο νέο πλωτό τερματικό σταθμό FSRU  στην Αλεξανδρούπολη καθώς και στη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, στην ίδια περιοχή. 


https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/11/DESFA-LOGO-01.png

Establishing Greece as an energy gateway for Southeast Europe and paving the way to a greener future

DESFA pursues its business activity as Greece’s natural gas TSO, operating and developing the Greek National Natural Gas System and its interconnections, with safety, reliability, transparency, and commercial innovation.  With extensive experience and highly skilled personnel, DESFA has been proven a trusted energy partner in SE Europe and beyond, with its shareholders including the Greek State (34%) and Senfluga SA (66%), a joint company of Snam, Enagás, Fluxys, and Damco.  

Leveraging its robust infrastructure and expertise, DESFA plays a vital role in bolstering energy security and diversifying gas supply sources in the country and the wider region, establishing Greece as an energy gateway. At the same time, DESFA facilitates the seamless integration of new infrastructure into the system, fostering competition in the Greek energy market, to the benefit of end consumers.  

Furthermore, DESFA paves the way to a greener future, working intensively for the decarbonization of its network, with the integration of renewable gases, such as hydrogen and biomethane, and the promotion of cutting-edge energy solutions and technologies, such as carbon capture and storage. 

https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/11/kapachim.jpg

Our goal is to grow into one of the world’s leading chemical companies. With our renewed strategy, we aim to achieve this goal by successfully combining new and proven ideas.

Through our vast and continuous investments, we plan our growth carefully in order to ensure the profitability and sustain- ability of our group. This is achieved by keeping close and strategic relationships with our principal customers and by focusing on their present and future needs.

Our knowledge in the production of chemicals in combination with our skilled and innovative personnel, enables KAPACHIM to fulfill its goals and ensures the success of our group in the years to come.


Αιγίδα

https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/08/logotypo_ypypme_resolution.jpg

Τιμητική Υποστήριξη


https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/09/ΕΛΕΤΑΕΝ_GREE.png

https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/09/elint.jpg

https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/11/AHK-logo.png

https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/06/evea-2007-e1686124463236.jpg

https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/10/logo_evep-e1697451875309.jpg

https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/10/002-RAE-TELIKO-LOGO-2023-08-03-12_12_35.png

Xορηγοί επικοινωνίας


https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/05/B2GREEN.png
https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/09/Epixeiro_web_04.jpg

Χορηγός Διερμηνείας

https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/11/podium-logo-new-6.jpg

Η Podium παρέχει διακεκριμένες υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ομάδα μας, η οποία αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες διερμηνείς – μεταφραστές με πάθος για τη δουλειά τους και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση στην ποιότητα, εγγυάται ακρίβεια και διαφάνεια.

Η πορεία μας στο χώρο της διερμηνείας και της μετάφρασης έχει επιβραβεύσει την πίστη μας σ’αυτό που κάνουμε και τη συνεχή προσπάθεια να φανούμε αντάξιοι των απαιτήσεων της αγοράς και των πελατών μας.


Οπτικοακουστική Κάλυψη

https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2021/07/Coneq.png

CONEQ provides technical equipment and services to any kind of event. With our Simultaneous Interpretation Systems, Conference Systems, AudioVisual Equipment we support events and provide the best service to our customers. Our professionalism, our high quality of service and state of the art equipment offered to over 600 large and of great significance conferences during the last 5 years have certainly contributed to our constant uptrend. Call us at (+30) 211 2163453. or email us at [email protected]

Official Publication


https://www.hydrogenconference.gr/wp-content/uploads/2023/07/Manufacturing-Logo.fw_.png

Επικοινωνία


Συμμετοχές
Μαρία Γαβριλάκη, Μ: 6946 777 954, Ε: [email protected]
 
Χορηγίες
Χρήστος Τέγος, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 198), E: [email protected]
 
Περιεχόμενο
Έρρικα Ανδριανοπούλου, Μ: 6945 967 783, Ε: [email protected]

Boussias Events