Νικόλαος Μαυρίκος

Νικόλαος Μαυρίκος

Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.Π.Ε.), Υπέυθυνος Γ.Ε.Μ.Η. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, Ε.Β.Ε.Π.

Γεννημένος στο Πόρτ-Σαίδ της Αιγύπτου.

Πρόεδρος στην εταιρεία Εισαγωγαί Μαυρίκος Α.Ε. ,

Πρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εφοδιαστών Πλοίων & Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.Π.Ε.) από το 2011 ,

Υπέυθυνος Γ.Ε.Μ.Η. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) από τον Δεκέμβριο του 2017,

Β’ Αντιπρόεδρος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο Πειραιώς(Ε.Β.Ε.Π.)  από τον Μάιο του 2013 έως τον Νοέμβριο του 2017,

Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων & Χρηστών Λιμένα από το 2012,

Γεν.Γραμματέας στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων(Π.Σ.Ε.) από το Μάρτιο του 2023,

Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Επαγγελματιών Θαλάσσιου Τουρισμού(H.C.P.Y.)

Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων(Ε.Ε.Ν.)