Νικόλαος Ντάβος
Speaker & Moderator

Νικόλαος Ντάβος

Διαχειριστής του Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας – CluBE, Εθνικός Εκπρόσωπος του European Hydrogen Observatory μέσω του οργανισμού Hydrogen Europe.

Ο Νικόλαος Ντάβος είναι Σύμβουλος Ενεργειακής Στρατηγικής. Είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και υποψήφιος Διδάκτορας στον τομέα του πράσινου υδρογόνου στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των ΑΠΕ του έχουν δώσει πολύπλευρη γνώση όσον αφορά τις τεχνολογίες και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Από το 2008 μέχρι και σήμερα, έχει εργαστεί ως Project Manager σε διάφορα Ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και καινοτομίας. Τα έργα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ενέργεια, το υδρογόνο, η βιοοικονομία, η βιομηχανική συμβίωση, η αστική και αγροτική ανάπτυξη, καθώς και η επιχειρηματικότητα. Είναι ο Συνιδρυτής και Διαχειριστής του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), μίας συστάδας φορέων και επιχειρήσεων για την ενίσχυση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία.

Σήμερα είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος του European Hydrogen Observatory μέσω του οργανισμού Hydrogen Europe.